• Schengen
  • Ticari
  • Turistik
  • Egitim
  • Proje
  • Aile

6 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

İşveren / İşyeri Sahibi olanların hazırlaması gereken evraklar

Ülkelerin vize prosedürleri birbirinden farklı olmakla birlikte genel olarak istenilen belgeler aşağıya çıkarılmıştır. Bu belgeler farklılık gösterebileceği için istenilen belgeleri ülkeler bazında bakmak daha doğru sonuç verebilir.

» PASAPORT : Son iki sayfasın boş olan ve istenen vize süresin bitiminden itibaren 6 ay geçerliliği bulunan pasaport.

» FOTOĞRAF: 2 Adet beyaz fona sahip, rötuşsuz 3,5 x 4,5 ebatlarında son 6 aya ait biometrik fotoğraf.

» DİLEKÇE : Konsolosluğa hitaben şirketin antetli kağıdına; gidiş amacı, ziyaret süresi, seyahat esnasında masrafların nasıl karşılanacağı gibi seyahat detaylarını anlatan kaşeli imzalı dilekçe.

» İMZA SİRKÜLERİ : Şirket imza sirkülerinin fotokopisi

» VERGİ LEVHASI : Şirket vergi levhasının fotokopisi

» DAVETİYE : Yurtdışındaki şirketten gelen (Fax veya posta yoluyla gönderilmiş üzerinde isim, soy isim, ve seyahat süresini , belirtilmiş kaşeli ve imzalı olmalı) bir nüshası Alman konsolosluğuna verilmiş davetiye.

» ODA KAYDI : Son 6 aylık Faaliyet belgesi fotokopisi ile birlikte oda sicil kaydı.

» BANKA HESABI : Seyahate gidecek kişinin şahsi, isim ve hesap detayı gözüken, içinde seyahat harcaması kadar miktar olan banka hesap dökümü

» SİCİL GAZETESİ : Ticaret sicil gazetesi aslı ve fotokopisi

» NUFUS KAYDI : Başvuruda anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri gösteren Nüfus Müdürlüğü'nden alınmış “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”

» VARLIKLAR : Seyahat eden kişiye ait ( Var ise ) Ev Tapusu , Araç Ruhsatı, kira gelirleri, tarım üretimi gelirini gösteren belgeler.

Aşağıdaki işlemler şirketimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

» BAŞVURU FORMU : Vize Başvuru Formu

» KONAKLAMA : Otel rezervasyonu

» UÇUŞ : Uçak bileti veya rezervasyonu

» SİGORTA : En az 30.000 Euro teminatlı gidiş/dönüş tarihlerini kapsayan tüm Schengen ülkelerinde geçerli Seyahat Sağlık Sigortası.

Bordrolu çalışan / işçi /SGK tabi olanların başvuru evrakları

Ülkelerin vize prosedürleri birbirinden farklı olmakla birlikte genel olarak istenilen belgeler aşağıya çıkarılmıştır. Bu belgeler farklılık gösterebileceği için istenilen belgeleri ülkeler bazında bakmak daha doğru sonuç verebilir.

» PASAPORT : Son iki sayfasın boş olan ve istenen vize süresin bitiminden itibaren 6 ay geçerliliği bulunan pasaport.

» FOTOĞRAF: 2 Adet beyaz fona sahip, rötuşsuz 3,5 x 4,5 ebatlarında son 6 aya ait biometrik fotoğraf.

» DİLEKÇE : Konsolosluğa hitaben şirketin antetli kağıdına; gidiş amacı, ziyaret süresi, seyahat esnasında masrafların nasıl karşılanacağı gibi seyahat detaylarını anlatan kaşeli imzalı dilekçe.

» İMZA SİRKÜLERİ : Şirket imza sirkülerinin fotokopisi

» VERGİ LEVHASI : Şirket vergi levhasının fotokopisi

» DAVETİYE : Yurtdışındaki şirketten gelen (Fax veya posta yoluyla gönderilmiş üzerinde isim, soy isim, ve seyahat süresini , belirtilmiş kaşeli ve imzalı olmalı) bir nüshası Alman konsolosluğuna verilmiş davetiye.

» ODA KAYDI : Son 6 aylık Faaliyet belgesi fotokopisi ile birlikte oda sicil kaydı.

» BANKA HESABI : Seyahate gidecek kişinin şahsi, isim ve hesap detayı gözüken, içinde seyahat harcaması kadar miktar olan banka hesap dökümü

» SİCİL GAZETESİ : Ticaret sicil gazetesi aslı ve fotokopisi

» NUFUS KAYDI : Başvuruda anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri gösteren Nüfus Müdürlüğü'nden alınmış “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”

» İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ: SSK İşe Giriş Bildirgesi

» BORDRO :Son 3 aylık maaş bordrosu

» HİZMET DÖKÜMÜ : 4A Hizmet Dökümü

» SÖZLEŞME: İşçi Sigortasız ise İş yeri ile arasındaki iş sözleşmesi

» VARLIKLAR : Seyahat eden kişiye ait ( Var ise ) Ev Tapusu , Araç Ruhsatı, kira gelirleri, tarım üretimi gelirini gösteren belgeler.

Aşağıdaki işlemler şirketimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

» BAŞVURU FORMU : Vize Başvuru Formu

» KONAKLAMA : Otel rezervasyonu

» UÇUŞ : Uçak bileti veya rezervasyonu

» SİGORTA : En az 30.000 Euro teminalı gidiş/dönüş tarihlerini kapsayan tüm Schengen ülkelerinde geçerli Seyahat Sağlık Sigortası.

Öğrenim amaçlı gidecek olan öğrenciler için başvuru evrakları ;

Ülkelerin vize prosedürleri birbirinden farklı olmakla birlikte genel olarak istenilen belgeler aşağıya çıkarılmıştır. Bu belgeler farklılık gösterebileceği için istenilen belgeleri ülkeler bazında bakmak daha doğru sonuç verebilir.

» PASAPORT : Son iki sayfasın boş olan ve istenen vize süresin bitiminden itibaren 6 ay geçerliliği bulunan pasaport.

» FOTOĞRAF: 2 Adet beyaz fona sahip, rötuşsuz 3,5 x 4,5 ebatlarında son 6 aya ait biometrik fotoğraf.

» DİLEKÇE : Konsolosluğa hitaben şirketin antetli kağıdına; gidiş amacı, ziyaret süresi, seyahat esnasında masrafların nasıl karşılanacağı gibi seyahat detaylarını anlatan kaşeli imzalı dilekçe.

» KABÜL BELGESİ : Yrtdışındaki okuldan alınan kurs ücreti ve ödenmişse makbuzu, kalacağınız yerin detayları ve ücreti, haftada kaç saat ders göreceğiniz, kursun başlama ve bitiş tarihlerini içeren geçerli bir kabul mektubu

» TAAHÜTNAME : Ailenin çocuğunun aylık giderleri ödeyeceğini gösteren noterden tasdikli taahütname.

» ÖĞRENCİ BELGESİ :Öğrenci kimliği ile yüksek öğrenim belgesi veya okulunuzdan alacağınız resmi onaylı bir öğrenci belgesi

» MUVAFFAKATNAME : 18 yaş dolmamış ise anne ve babadan Almanya ya seyahat edebilmesi için muvafakatname

» ASKERLİK : Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi

» EBEVEYN : Anne veya Babanın geçerli yada eski vizesi varsa fotokopileri

» MESLEKİ GELİŞİM : Dil öğrenimi mesleki nedenlerden gerektiğinde, dair işveren yazısı.

Aşağıdaki işlemler şirketimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

BAŞVURU FORMU : Vize Başvuru Formu

KONAKLAMA : Otel ya da konaklama rezervasyonu

UÇUŞ : Uçak bileti veya rezervasyonu

SİGORTA : En az 30.000 Euro teminalı gidiş/dönüş tarihlerini kapsayan tüm Schengen ülkelerinde geçerli Seyahat Sağlık Sigortası.


NOT : Belirli bir maddi geliri olmayanlar, kendilerini maddi olarak destekleyen 1. dereceden yakınlarının geçimi ile ilgili evrak listelerine bakmalıdırlar. Buna ek olarak, 1. dereceden yakını tarafından destekleneceklerine dair ıslak imzalı ve okunaklı bir dilekçe de ibraz etmeleri gerekmektedir.

Çitftçiler İçin Vize Evrakları

PASAPORT : En az 3 ay geçerli (imzalı) T.C. Pasaportu. Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası olmalı, Pasaport yeni ise, eski pasaportların asılları da ibraz edilmeli veya eski pasaport yoksa yetkili pasaport şubesinden pasaport protokolü temin edilmelidir
FOTOĞRAF :2 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık resim (6 aydan eski olmamalı, rötuş yapılmamış olmalı ve kontrastları iyi olmalı). Biri başvuru formuna diğeri ise pasaporta ataçlanmalı
DİLEKÇE : Konsolosluğa hitaben şirketin antetli kağıdına; a şağıdaki bilgileri içeren Türkiye`deki işveren firmanın yazısı (aslı):
- Başvuru sahibinin firmadaki görevi
- Talep edilen vize süresi (birden fazla seyahat olacak mı?)
- Seyahatin amacı ve hedefi (firma/fuar vs. bilgiler belirtilmeli)
- Almanya`daki masrafların firma tarafından karşılanacağına dair teminat
BAŞVURU FORMU : Eksiksiz ve okunaklı doldurulmuş ve şahsen imzalanmış vize başvuru formu
KONAKLAMA : Seyahat esnasında kalınacak otel ile ilgili rezervasyon
UÇUŞ : Uçuş ve seyahat rezervasyonlarına veya diğer yolculuk türlerine ilişkin belge
SİGORTA : En az 30.000 Euro teminatlı gidiş/dönüş tarihlerini kapsayan tüm Schengenülkelerinde geçerli Seyahat Sağlık Sigortası.
NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ : Anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri gösteren Nüfus Müdürlüğü'nden alınmış “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”
DAVETİYE : Aslı veya faks olarak, şu bilgileri içermeli:
- Başvuru sahibinin adı ve görevi ile firması hakkında bilgi
- Önemli: Davet eden firmanın adı ve eksiksiz adresi
- Talep edilen vize süresi (birden fazla seyahat olacak mı?)
- Seyahatin amacı ve hedefi (firma/fuar vs. bilgiler belirtilmeli)
- Duruma göre seyahat, konaklama vs. giderlerinin karşılanacağına dair belge
- Fuar/sergi ziyareti için: Giriş bileti, katılımla ilgili belgeler veya fuar standına ilişkin belge
BANKA HESAP DÖKÜMÜ : Son üç aylık hesap hareketleri ve gideceğiniz seyahat ile ilgili harcama bedelini karşılayacak miktarda paranın görülebildiği banka hesap hareketleri
KREDİ KARTI HESAP DÖKÜMÜ : Şahsi olarak kullandığınız kredi kartının son 3 aya ait dökümü
SAHİP OLUNAN MAL VARLIĞI : Varsa sahip olduğunuz gayrimenkullere ait fotokopiler. Tapu, araç ruhsatı vb.
EVLİLİK CÜZDANI : Evli iseniz evlilik cüzdanınızın fotokopisi
ESKİ PASAPORT : Eski pasaportunuz var ise müracaat için lütfen getiriniz.
ÇİFTÇİ BELGESİ : Ziraat Odasından alınan çiftçilik belgesinin aslı
GAYRİMENKUL : Tarla sahibi olduğunuzu veya tarım alanını kiralamak sureti ile çiftçilik yaptığınızı gösterir belge, tapu
SGK : Varsa Çiftçilik Bağkuru dökümü
SAĞLIK RAPORU : 70 Yaş üstü kişilerin devlet hastanesinden seyahat edebileceklerine dair rapor